Wat is een landgoed?

Landgoederen (nieuw en bestaand)

Landgoederen hebben een multifunctioneel karakter en combineren over het algemeen functies als landbouw, bosbouw, cultuurhistorie, landschap, natuurbeheer, bewoning, recreatie en jacht. Het is de samenhang van deze verschillende elementen die het herkenbaar maakt als landgoed: lanen al dan niet gericht op monumentale gebouwen, afwisseling van bos en landbouwgrond en in veel gevallen ook water, verspreide boerderijen in eenzelfde stijl opgetrokken.

Een nieuw landgoed kan net als de oude historische landgoederen bestaan uit één of meerdere landhuizen van allure, één of meerdere bijgebouwen met erf en tuin, natuur en percelen in agrarisch gebruik.
Vanuit de overheid is er beleid opgesteld waardoor de inrichting en het gebruik aan bepaalde voorwaarden dient te voldoen. Deze beleidsregels met randvoorwaarden verschillen per provincie en kunnen bij gemeentes onderling ook verschillen.

Er zijn verschillende type landgoederen te onderscheiden, zoals:
• Landgoederen gerangschikt onder de natuurschoonwet.
• Historische buitenplaatsen.
Planologisch nieuwe landgoederen.

Meer informatie over planologische nieuwe landgoederen is te vinden bij:

Landgoederen.Net Nieuwe Landgoederen Informatie Startpunt

 

Nieuwe Landgoederen Informatie Startpunt
Het informatieve online startpunt voor alle informatie over nieuwe landgoederen. Op deze website alle regels, het beleid per provincie, procedure beschrijvingen, tips en adviezen, kortom u krijgt via deze website alle informatie die nodig is bij het vormen van een nieuw landgoed.
www.landgoederen.net