Voor wie is een landgoed?

Wie hebben er belangstelling in een (nieuw) landgoed?

Steeds meer mensen ontdekken het bestaan van (nieuwe) landgoederen en waarderen deze unieke natuur- en recreatiegebieden waaraan een woon- of werkfunctie is gekoppeld. Steeds meer particulieren, organisaties en instanties zijn daarom ook doelbewust op zoek naar een nieuw gerealiseerd of bestaand landgoed waar ze kunnen wonen of werken op een bijzondere locatie in het buitengebied.

Daarnaast is er groeiende groep van belangstellenden die graag door middel van het zelf ontwikkelen van een nieuw landgoed willen bijdragen aan het creëren van een bijzondere woon- dan wel werkomgeving waarbinnen ruimte is voor natuurontwikkeling en recreatie. Deze groep van belangstellenden is op zoek naar locaties waarop een nieuw landgoed gerealiseerd kan worden of biedt vaak een van de te ontwikkelen landgoed woningen te koop aan om de kosten te compenseren.